Účetnictví pro společenství vlastníků jednotek (bytová družstva)

Pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nabízíme následující služby:
 
 •       vedení účetnictví (s analytickým členěním pro jednotlivé vlastníky nebo nájemce),
 •       SIPO,
 •       vystavování nájemních smluv pro nájemce,
 •       vystavování výpočtových listů nájemného nebo rozpisů plateb vlastníkům,
 •       evidence nájemců,  členů družstva, vlastníků a evidování změn,
 •       upomínání neplatičů,
 •       provedení ročního zúčtování záloh,
 •       roční výpočet daňových povinností,
 •       zpracování daňových přiznání (DPPO, daně silniční, atd.),
 •       změny v Obchodním rejstříku,
 •       zpracování mezd
 •       poradenství při řešení účetních, daňových a právních záležitostí,
 •       další služby dle Vašich požadavků a potřeb