Vnitřní směrnice

Potřebujete zpracovat vnitřní směrnice proi Vaši firmu? Neváhejte nás kontaktovat.

Oblasti námi vytvářených vnitřních směrnic:

systém zpracování účetnictví, podpisové záznamy, účtový rozvrh, zásoby (oceňování, evidence, účtování), majetek, odpisy, časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, rezervy, pokladna, pracovní cesty, cizí měny, vozidla, ochranné pracovní pomůcky, inventarizace, účetní závěrka, úschova a skartace dokladů, výzkum a vývoj, platební karty, příspěvky zaměstnancům (na rekreaci, na stravování atd.), fondy, dary, používání firemních telefonů, poskytování nápojů zaměstnancům, daňový kalendář ...